Eski Kız Arkadaşımla

Sİ ZE EN GÜ ZEL ANLARIMDAN Bİ Rİ Sİ Nİ ANLATACAĞ IM.YAZ MEVSİ Mİ NDE Bİ R GÜ NDÜ KARIMI MEMLEKETE TATİ LE GÖ NDERMİ Ş Tİ M.5 YILLIK Bİ R EVLİ Lİ Ğ İ M VAR Cİ NSELLİ K HAYATIM YOK DENECEK KADAR KÖ TÜ Bİ R DURUMDA VE BENDE Cİ NSELLİ Ğ E Ç OK DÜ Ş KÜ NÜ M BU YÜ ZDEN GÖ ZÜ M HEP DIŞ ARILARDA.KARIM YAKLAŞ IK 1 AY Gİ Bİ Bİ R SÜ RE MEMLEKET TE KALACAKTI.YAZ GÜ NÜ OLMASI DOLAYISI İ LE BENİ MDE CANIM ACAYİ P SEVİ Ş MEK İ STİ YORDU.DIŞ ARIDA Mİ Nİ ATEKLİ KIZLARI GÖ RÜ NCE KENDİ MDEN GEÇ İ YORDUM.Bİ R AKŞ AM GENE BÖ YLE Bİ R GÜ NDE AKLIMA ESKİ KIZ ARKADAŞ IMI ARAMAK GELDİ VE HEMEN ELİ ME TELEFONUMU ALARAK ARADIM UZUN SÜ REDİ R GÖ RÜ Ş MEDİ Ğ İ MDEN DOLAYI Bİ RAZ YABANCI OLMUŞ TUK.MERHABALAŞ TIKTAN SONRA BAŞ LADIK HAVDAN SUDN KONUŞ MAYA O BENİ M EVLİ OLDUĞ UMU Bİ Lİ YORDU.BANA HEMEN KARIMI SORDU BENDE MEMLEKETE Gİ TTİ DEDİ M KENDİ Sİ Nİ N HALA BEKAR OLDUĞ UNU Bİ Lİ YORDUM.BULUŞ ALIM DEDİ M HEMEN KABUL ETTİ VE ERTESİ GÜ N BULUŞ TUK Bİ R RESTORANT TA YEMEK YEDİ K Bİ RAZ DOLAŞ TIK AKŞ AM GEÇ SAAT OLMUŞ TU EVE DÖ NMESİ GEREKİ YORDU.AMA İ Kİ Mİ ZDE YANIYORDUK YANİ Bİ R FIRSAT OLSA HEMEN SARILIP SEVİ Ş ECEKTİ M.EVİ NE İ Yİ CE YAKLAŞ MIŞ TIK Bİ RDEN ELİ Mİ TUTTU BEN AABA SÜ RDÜ Ğ Ü M İ Ç İ N Ö NÜ ME BAKIYORDUM ELİ Mİ TUTARAK BACAK ARASINA KOYDU VE BAŞ LADI SÜ RTMEYE ARTIK BEN OKŞ UYORDUM Bİ R MÜ DDET SONRA O ELİ Nİ BENİ M ALETİ Mİ N Ü ZERİ NDE GEZDİ RMEYE BAŞ LADI.BEN ONU O DA BENİ OKŞ UYORDU.GECE GEÇ SAAT OLMUŞ TU HAVA KARANLIK VE ARA SOKAKLARDAN Kİ MSE GEÇ Mİ YORDU.ARTIK EVİ NE GELMEK Ü ZEREYDİ K O DAYANAMAYACAĞ IM MÜ SAİ T Bİ R YERDE DUR DEDİ BENHEMEN ARABAYI KARANLIK Bİ R YERE PARK ETTİ M VE BAŞ LADIK Ö PÜ Ş MEYE BEN ONUN ODA BENİ M PANTOLON DÜ Ğ MEMİ Zİ ATIK ELİ Mİ İ Ç ERİ YE SOKTUM ARTIK AMINI OKŞ UYORDUM SU Gİ Bİ OLMUŞ TU PARMAKLARIMI İ Ç İ NE SOKMAYA BAŞ LADIM ZEVKTEN İ NLEMEYE BAŞ LADI O DA AYNI ANDA BENİ OKŞ UYORDU AYNI ANDADA Ö PÜ Ş Ü YORDUK KISA Bİ R SÜ RE SONRA KASILMAYA BAŞ LADI VE ELİ M SU Gİ Bİ OLMUŞ TU ARTIK KENDİ Nİ İ Yİ CE KASMAYA BAŞ LADI İ RDEN OHHHH DEDİ VE BOŞ ALDI BENDE Ç ILDIRMAK Ü ZEREYDİ M Bİ RDEN EĞ İ LEREK PANTOLONUMU Bİ RAZ İ NDİ RDİ VE ALETİ Mİ YALAMAYA BAŞ LADI ARTIK BOŞ ALMAK Ü ZEREYDİ M VE AĞ ZINA ALDI SONUNA KADAR AĞ ZINA BOŞ LDIM İ Kİ Mİ ZDE RAHATLAMIŞ TIK.HEMEN Ü ZERLERİ Mİ Zİ TOPARLADIK VE EV DOĞ RU İ LERLEMEYE BAŞ LADIK AMA İ Kİ Mİ ZDE HALA YANIYORDUK DOYMAMIŞ TIK ONU EVE BIRAKIRKEN HAFTA SONU İ Ç İ N SÖ ZLEŞ Tİ K.BEN HEMEN İ Kİ GÜ NLÜ K Bİ R YER AYARLADIM VE OTEL AYARLADIM.HAFTA SONU BULUŞ TUK KISA Bİ R YOLCULUKTAN SONRA Gİ DECEĞ İ Mİ Z YERE ULAŞ TIK.OTEL ODASINA Gİ DEREK YERLEŞ Tİ K VE DIŞ ARI Ç IKARAK Bİ RAZ DOLAŞ TIK.İ Kİ Mİ ZDE Bİ R AN Ö NCE SEVİ Ş MEK İ STİ YORDUK AMA BUNUN DA HEMEN OLMASINI İ STEMİ YORDUK.GEÇ SAATTE OTELE DÖ NDÜ K.Yİ YECEK Bİ Ş EYLER ALMIŞ TIK Bİ RAZ Bİ Ş EYLER ATIŞ TIRDIKTAN SONRA BAŞ LADIK Ö PÜ Ş MEYE.DELİ LER Gİ Bİ Ö PÜ Ş Ü YORDUK.Bİ R YANDAN DA Ü ZERMİ Zİ SOYUYORDUK İ Kİ Mİ ZDE KÜ LOTLA KALMIŞ TIK YATAKTAYDIK Ç ANTASINDAN Ç IKARDIĞ I MASAJ KREMİ Nİ BANA VERDİ BANA MASAJ YAPMANI İ STİ YORUM DEDİ VE SIRT Ü STÜ YATAĞ A UZANDI MASAJ KREMİ Nİ SIRTINA SÜ REREK BAŞ LADIM MASAJ YAPMAYA YAVAŞ YAVAŞ AŞ AĞ IYA DOĞ RU İ NDİ M DAHA AŞ AĞ IYA İ N DEDİ VE KENDİ ELİ İ LE KÜ LOTUNU Ç IKARDI MASAJ KREMİ Nİ ALARAK KALÇ ASINA YARISINI BOŞ ALTTI BEN MASAJA DEVAM EDİ YORDUM HADİ ARTIK DEDİ VE KÜ LOTUMU Ç IKARMAMI İ STEDİ BEN HEMEN Ç IKARTARAK Ü ZERİ NE YATTIM ONUN SIRTI BANA DÖ NÜ KTÜ MSAJ KREMİ SAYESİ NDE BÜ TÜ N Vİ CUDU YAĞ Gİ Bİ KAYIYORDU BAŞ LADIM Ü ZERİ NDE Gİ Dİ P GELMEYE ALETİ M KALÇ ALARININ ARASINA KADAR RAHATIKLA Gİ RMİ Ş Tİ KENDİ Sİ DAHA BAKİ RE OLDUĞ U İ Ç İ N AMINA DOKUDURTMUYORDU Bİ RDEN YATAĞ IN KENRIA GELEREK DMALDI VE HADİ SOK DEDİ SENİ İ STİ YORUM DEDİ BENDE YAVAŞ YAVAŞ ARKA DELİ KTEN İ Ç ERİ Gİ RMEYE BAŞ LADIM ARTIK İ Ç İ NDEYDİ M Gİ Dİ P GELMEYE BAŞ LADIM ZEVKTEN UÇ UYORDUM KISA SÜ RE SONA BOŞ ALACĞ IM DEDİ M HEMEN KENDİ Nİ Ç EKEREK AĞ ZINA ALDI BÜ TÜ N DÖ LLERİ Mİ YUTTU.AMA HALA DOYMAMIŞ TIK BANYOYAGİ DEREK Ü ZERİ Nİ TEMİ ZLEDİ VEHEEN GERİ GELDİ.SIRT Ü STÜ YATARAK BACAKLARINI SONUNA KADAR AÇ TI YALAMAMI İ STİ YORDU HEMEN BAŞ LADIM YALAMAYA ZEVKTEN UÇ UYORDU YANIMDA GETİ RDİ Ğ İ M PLEZERVATİ Fİ TAKMAMI İ STEDİ VE HEMEN TAKTIM MASAJ KREMİ Nİ BU KEZ AMINA SÜ RDÜ VE HADİ DEDİ Sİ K BENİ BOZ BENİ Dİ YORDU HEMEN İ Ç İ NE Gİ RMEYE BAŞ LADIM HIZLCA İ Ç İ NE Gİ RDİ M VE KIZLIĞ I BOZULMUŞ TU ARTIK AMA DURMAK Bİ LMİ YORDU DEVAM EDİ YORDUK KISA SÜ RE SONRA İ Kİ Mİ ZDE AYNI ANDA BOŞ ALDIK SONRA SABAHA KADAR Ç EŞ İ TLİ POZİ SYONLARDA Sİ Kİ Ş Tİ K ARTIK O D BENİ M KARIM OLMUŞ TU HER FIRSATTA BULUŞ UP Bİ RLİ KTE OLUYORUZ….

sex hikayeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir